Новини

Новини

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

09 / 02 / 2021
Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-1723 Подкрепа за средни 
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19, oсигуряването на оперативен капитал за
българските средни предприятия за справяне с последиците от
пандемията COVID-19.
Резултат: Запазване на работещия персонал, икономически и
финансови ефекти, запазване на добри партньорски
взаимоотношения и преструктуриране на дейността
Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500.00 лв.
европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 01.02.2021 г.
Край: 01.05.2021 г.